Strona główna

 

POMÓŻ WYZDROWIEĆ PAWEŁKOWI

 
Pawełek urodził się w maju 2005 roku z bardzo skomplikowaną wadą serca i płuc, pod postacią atrezji zastawki tętnicy płucnej, z ubytkiem w przegrodzie międzykomórkowej, ze znaczną hipoplazją pnia tętnicy płucnej obu jej gałęzi, z licznymi anastomozami (MAPCA’S) odchodzącymi od aorty zstępujacej oraz z zespołem Fallota.

Polscy lekarze nie widzieli dla Pawełka szansy wyleczenia, dlatego mama chłopca wysłała Jego badania do Dziecięcego Szpitala Kardiochirurgicznego w Niemczech i tam miał wykonaną pierwszą operację. Rodzice Pawełka przekazali na ten cel całe swoje życiowe oszczędności i 4 czerwca 2007 roku chłopiec został zoperowany. Pojawiły się jednak komplikacje i powikłania. Pawełek miał uszkodzone nerki, wątrobę, porażoną przeponę, wiotkie mięśnie od leków. Chłopiec wymagał respiratora, a następnie tlenoterapii, gdyż samodzielnie nie oddychał. Później przez kilka miesięcy był na rurce tracheostomijnej. Na dzień dzisiejszy stan Pawełka jest stabilny, lecz wymaga kolejnej operacji. Dziecku potrzebna jest korekta serca i rekonstrukcja naczyń płucnych.Klinika w USA jest w stanie przeprowadzić jednoetapową korektę wady, ale koszt takiej operacji wynosi 785 tyś. dolarów.

Rodzice starali się o sfinansowanie   kosztów leczenia dziecka w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale niestety NFZ odmawia im pomocy. Jest również możliwość kontynuacji leczenia w Niemczech, tam gdzie była wykonana pierwsza operacja, lecz będzie to leczenie etapowe, a każdy taki etap to koszt  około 40 tyś. Euro.

Potrzebna jest natychmiastowa pomoc finansowa, ponieważ rodzice nie są w stanie sami uzbierać tak wielkiej sumy potrzebnej by ratować życie dziecka. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam wsparcia finansowego.

Za każdy grosz oddany z serca szczerze dziękujemy!

Elżbieta i Paweł Janysz.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

 
Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą”

ul.Łomiańska 5;  01 -685 Warszawa tel ( 022 ) 833 88 88,

fax ( 022 ) 833 31 00, e-mail : fundacja@dzieciom.pl

Nr konta:  41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

Koniecznie z dopiskiem:  Janysz Paweł Fabian 4404 – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia